Fructooligosaccharide:Effects on Ruminal Microflora and Degradation Rate of Common Roughages of Dairy Goats
HU Jing, YU Ziyang, ZHU Yajun, LIN Yingting, CHENG Ming, WANG Wenxin, LIU Kaidong
Chinese Journal of Animal Nutrition . 2014, (7): 1988 -1995 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-267x.2014.07.034