Editorial Board

The 7th Editorial Committee of Chinese Journal of Animal Nutrition

Advisers

Mai Kang-sen (Ocean University of China, Qingdao, China; Academician)

Nan Zhi-biao (Lanzhou University, Lanzhou, China; Academician)

Li De-fa (China Agricultural University, Beijing, China; Academician)

Yin Yu-long (Institute of subtropical Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changsha, China; Academician)

Yao Bin (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Academician)

Hou Shui-sheng (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Academician)

Qiao Shi-yan (China Agricultural University, Beijing, China; Academician)

 

Chairman:

Jiang Zong-yong (Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China; Professor)

 

Vice Chairman:

Qiao Shi-yan (China Agricultural University, Beijing, China; Academician)

Qi Guang-hai (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Wang Yi-zhen (Zhejiang University, Hangzhou, China; Professor)

Zhu Wei-yun (Nanjing Agricultural University, Nanjing, China; Professor)

Wu De (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Tan Zhi-liang (Institute of subtropical Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changsha, China; Professor)

Li Ai-ke (Academy of National Food and Strategic Reserves Administration, Beijing, China; Professor)

Yao Jun-hu (Northwest A&F University, Yangling, China; Professor)

 

Editor-in-Chief:

Ji Cheng (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

 

Associate Editors:

Qi Guang-hai (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Wang Yi-zhen (Zhejiang University, Hangzhou, China; Professor)

Wu De (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Yao Jun-hu (Northwest A&F University, Yangling, China; Professor)

 

Editorial Members:

Mingan Choct (University of New England, Australia; Professor)    

Ming Z. Fan (University of Toronto, Canada; Professor)

Leluo Guan (University of Alberta, Canada; Professor)

Xingen Lei (Cornell University, USA; Professor)           

Shimin Liu (The University of Western Australia, Australia; Professor)

Chris McSweeney (CSIRO, Agriculture and Food, Australia; Professor)

Guoyao Wu (Texas A&M University, USA; Professor)   

Tianhai Yan (University of Aberdeen, UK; Professor)

Fengqi Zhao (Vermont State Colleges, USA; Professor)

 

Bu Deng-pan (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Diao Qi-yu (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Wang Jia-qi (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Wang Jun-jun (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Wang Zhi-xiang (Henan Agricultural University, Zhengzhou, China; Professor)

Wang Jia-kun (Zhejiang University, Hangzhou, China; Professor)

Wang Hong-rong (Yangzhou University, Yangzhou, China; Professor)

Wang Tian (Nanjing Agricultural University, Nanjing, China; Professor)

Wang Kang-ning (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Che Dong-sheng (Jilin Agricultural University, Changchun, China; Professor)

Mao Sheng-yong (Nanjing Agricultural University, Nanjing, China; Professor)

Wen Jie (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Ji Cheng (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Yin Jing-dong (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Kong Xiang-feng (Institute of subtropical Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changsha, China; Professor)

Shi Bao-ming (Northeast Agricultural University, Harbin, China; Professor)

Yin Yu-long (Institute of subtropical Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changsha, China; Academician)

Le Guo-wei (Jiangnan University, Wuxi, China; Professor)

Feng Jie (Zhejiang University, Hangzhou, China; Professor)

Feng Ding-yuan (South China Agricultural University, Guangzhou, China; Professor)

Cheng Yan-fen (Nanjing Agricultural University, Nanjing, China; Professor)

Zhu Wei-yun (Nanjing Agricultural University, Nanjing, China; Professor)

Qiao Jia-yun (Tianjin Normal University, Tianjin, China; Professor)

Liu Yu-lan (Wuhan Polytechnic University, Wuhan, China; Professor)

Liu Zuo-hua (Chongqing Academy of Animal Sciences, Chongqing, China; Professor)

Liu Jian-xin (Zhejiang University, Hangzhou, China; Professor)

Qi Guang-hai (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Qi De-sheng (Huazhong Agricultural University, Wuhan, China; Professor)

Yan Su-mei (Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot, China; Professor)

Jiang Qing-yan (South China Agricultural University, Guangzhou, China; Professor)

Mai Kang-sen (Ocean University of China, Qingdao, China; Academician)

Li Jian-guo (Hebei Agricultural University, Baoding, China; Professor)

Li Shao-yu (Henan Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou, China; Professor)

Li Sheng-li (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Li Ai-ke (Academy of National Food and Strategic Reserves Administration, Beijing, China; Professor)

Li Fu-chang (Shandong Agricultural University, Taian, China; Professor)

Li De-fa (China Agricultural University, Beijing, China; Academician)

Yang Xiao-jun (Northwest A&F University, Yangling, China; Professor)

Yang Fei-yun (Chongqing Academy of Animal Sciences, Chongqing, China; Professor)

Yang Han-chun (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Yang Lin (South China Agricultural University, Guangzhou, China; Professor)

Wu De (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Guo Yu-ming (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

He Jun (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Tong Jian-ming (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Yu Bing (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Wang Yi-zhen (Zhejiang University, Hangzhou, China; Professor)

Wang Jing (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Zhang Ke-ying (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Zhang Hong-fu (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Zhang Ai-zhong (Heilongjiang Bayi Agricultural University, Daqing, China; Professor)

Zhang Min-hong (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Zhang Wei (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Chen Wen (Henan Agricultural University, Zhengzhou, China; Professor)

Chen Dai-wen (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Wu Zhen-long (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Lin Hai (Shandong Agricultural University, Taian, China; Professor)

Luo Xu-gang (Yangzhou University, Yangzhou, China; Professor)

Zhou Xiao-qiu (Sichuan Agricultural University, Chengdu, China; Professor)

Zhou Zhi-gang (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Zheng Chun-tian (Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China; Professor)

Shan An-shan (Northeast Agricultural University, Harbin, China; Professor)

Meng Qing-xiang (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Zhao Guang-yong (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Hou Shui-sheng (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Academician)

Hou Yong-qing (Wuhan Polytechnic University, Wuhan, China; Professor)

Hou Xian-zhi (Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot, China; Professor)

Yao Jun-hu (Northwest A&F University, Yangling, China; Professor)

Yao Bin (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Academician)

He Jian-hua (Hunan Agricultural University, Changsha, China; Professor)

He Xi (Hunan Agricultural University, Changsha, China; Professor)

Qin Gui-xin (Jilin Agricultural University, Changchun, China; Professor)

Ao Chang-jin (Inner MongoliaAgricultural University, Hohhot, China; Professor)

Jia Zhi-hai (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

Yan Xiang-hua (Huazhong Agricultural University, Wuhan, China; Professor)

Xu Zi-wei (Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou, China; Professor)

Gao Xiu-hua (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Tu Yan (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Peng Jian (Huazhong Agricultural University, Wuhan, China; Professor)

Jiang Lin-shu (Beijing University of Agriculture, Beijing, China; Professor)

Jiang Zong-yong (Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China; Professor)

You Jin-ming (Jiangxi Agricultural University, Nanchang, China; Professor)

Cai Hui-yi (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Guan Wu-tai (South China Agricultural University, Guangzhou, China; Professor)

Luo Qiu-jiang (Xinjiang Agricultural University, Urumqi, China; Professor)

Tan Zhi-liang (Institute of subtropical Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changsha, China; Professor)

Qiao Shi-yan (China Agricultural University, Beijing, China; Academician)

Xiong Ben-hai (Institute of Animal Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Xue Min (Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, China; Professor)

Qu Ming-ren (Jiangxi Agricultural University, Nanchang, China; Professor)

 

Editorial Office Director

Zhao Guang-yong (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

 

Vice Director

Yin Jing-dong (China Agricultural University, Beijing, China; Professor)

 

Editorial staff

Chen Xin  Jian Jing-ying  Tian Yan-ming  Wu Hai-long


Pubdate: 2017-06-21    Viewed: 948